onsdag 1 februari 2017

10 månader, ja 11 idag!

Han går <3, inte utan stöd även om han tror att han kan det, lillhjärtat. Vill stanna tiden, samtidigt inte. Ordet som passar bäst är nog bitterljuvt.